Menu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teresa Jurga, prowadząca działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Eko-Zdrój Teresa Jurga z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Przeskok 49, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 6221298596, REGON 300004951

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe: Ø w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, kontaktu w ramach realizacji umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO); Ø w celu oferowania Pani/Panu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Ø w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Ø w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Ø w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3. Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres do czasu upływu przedawnienia roszczeń bądź wynikający z obowiązujących przepisów finansowo-księgowych lub archiwizacyjnych. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w okresie związania ofertą, dane osobowe związane z rozmowami o tej ofercie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

4. O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: - kontakt e-mailowy pod adresem: mailto: eko-zdroj@zywiec-perla.pl - kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Letnia 4, 63-400 Ostrów Wlkp.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem złożenia oferty i zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości złożenia oferty i zawarcia umowy.

8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzające. np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne).

9. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Eko ZdrójWoda prosto z gór
Od 1997 roku zajmujemy się dystrybucją wody źródlanej i mineralnej dla Naszych Klientów. Doświadczenie i zaangażowanie pozwoliło stworzyć jeden cel : zapewnić najlepszy serwis wody dla firm i domu.

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem wody źródlanej niegazowanej EKOZDRÓJ ŻYWIEC na obszarze południowej Wielkopolski.
Czytaj więcej
Nasza wodaJest bardzo zdrowa
Woda EkoZdrój Żywiec® pochodzi z ujęć znajdujących się u stóp góry Pilsko.

Na straży nieskażonej czystości wody EkoZdrój Żywiec® stoi nienaruszone środowisko naturalne Żywieckiego Parku Krajobrazowego.
Woda dla domu
SYSTEM DOSTAW WODY ŹRÓDLANEJ pozwala łatwo i szybko zaopatrzyć Twój dom w krystalicznie czystą wodę - przeznaczoną zarówno do picia, jak i gotowania.
Czytaj więcej

Dowozimy wodę w jedną dobę

Oferujemy serwis i dostawy wody EKOZDRÓJ ŻYWIEC na terenie południowej wielkopolski. Dowozimy wodę do domów, biur, firm w przeciągu jednej doby.
24h
Produkt został dodany do koszyka